Christmas Greetings 2016 – Kerstgroet – Stakenburg Family

adminBlog

Christmas Greeting 2016 - Kerstgroet - Stakenburg Family

Een warme kerstgroet van de Stakenburg familie!
Warmest greetings from the Stakenburg Family!

“Rose of Sharon”
Ink drawing by Joshua Stakenburg © 2016

Christmas Greeting 2016 - Kerstgroet - Stakenburg Family

Christmas Greeting 2016 – Kerstgroet

Uitleg bij de illustatie:

De Roos van Saron als beelspraak is de basisvorm met in het midden de ster van de bloem, welke hier ook spreekt van de ster van Betlehem waardoor de wijzen uit het oosten (silhouetten rechts boven) naar de geboorteplaats werden geleid.
De vijf bladeren van de bloemkelk beelden elk een facet uit van het leven en de van Godswege  bepaalde bestemming van Jezus de Messias. Van linksboven kloksgewijs zien we achereenvolgens:

1. De geboorte van Jezus, in de eenvoud van een kribbe.
2. Zijn bediening zoals b.v. de bergrede.
3. De kruisiging, zijn dood en verblijf in het dodenrijk.
4. De opstanding; de steen is door de engel Gods weggerold.
5. De hemelvaart.

En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. [1 Korinthe 13:13] And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity. [1 Corinthians 13:13]

Save

Save

Save

Save

Save